class=" style1" data-mobile="true" data-tablet-width="1024" data-mobile-width="580">

bouw klik partner kov katwijkseondernemersvereniging

KOV | Katwijkse Ondernemersvereniging

KOV | Katwijkse Ondernemersvereniging is een vereniging die voor haar leden (ondernemers uit de gemeente Katwijk) de algemene belangen behartigt met als doel het ondernemersklimaat en de economie gezond te houden of te verbeteren, lokaal maar ook regionaal.

Geschiedenis 
In december 2004 zijn de Vereniging Ondernemend Rijnsburg (VOR) en de Katwijkse Vereniging voor industrie en handel (KViH) gefuseerd tot Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV). De vereniging behartigt hierdoor al sinds 1970 actief de lokale en regionale belangen van ondernemers uit Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg of daaraan grenzend.

Aanspreekpunt 
De KOV is aanspreekpunt en gesprekspartner voor (lokale en regionale) overheden en andere verenigingen en belangenorganisaties en voert een actief beleid om verbindingen met externe partijen te zoeken en te leggen daar waar samenwerking gewenst en functioneel is. Zo is er regelmatig overleg met het gemeentebestuur en de provincie, maar ook met de andere ondernemers- en belangenverenigingen uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. Dankzij het gevarieerde ledenbestand is het mogelijk om een algemene ondernemersvisie te vormen en die uit te dragen.

Ondernemersklimaat Katwijk 
Samen met de gemeente Katwijk is in 2014 een taskforce economie gestart met als doel om samen de economie van Katwijk te versterken en bloeiend te houden. Als overheid en ondernemers zoeken we daarbij samen naar mogelijkheden om kansen te benutten en te creëren op het gebied van de lokale economie. De KOV is sinds 2014 ook partner in het samenwerkingsverband Economie071 om ook met de Leidse regio de samenwerking op te zoeken om elkaar te versterken op economisch vlak.

Welzijn 
KOV is van mening dat de economie en ondernemers niet kunnen floreren zonder daarbij ook het welzijn in het oog te houden. Veel ondernemers werken niet alleen in Katwijk, maar wonen er ook. Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid staan bij de KOV dan ook hoog in ’t vaandel!

Samenwerking KOV met overige organisaties 
De KOV participeert in Marketing Katwijk en in het Ondernemersfonds Katwijk. Daarnaast is zij initiator van de gelieerde Stichting Beveiliging Bedrijven en participeert een bestuurslid in het Platform Arbeid Katwijk.

 

Doelstelling

De Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) behartigt de (algemene) belangen van haar leden. Het samen meerwaarde creëren voor ondernemend Katwijk is de missie van de KOV. Vandaar de KOV-slogan: “Samen naar meerwaarde”.

Verbinder

De KOV biedt haar leden een platform om elkaar te kunnen ontmoeten en stimuleert het aangaan van verbindingen tussen leden met als doel het uitwisselen van informatie en kennis en het bevorderen van onderlinge inspiratie pus vormen van innovatie.

Aanspreekpunt en belangenbehartiger

De KOV is aanspreekpunt voor al haar leden, andere ondernemers en externe organisaties, zoals overheden (lokaal en regionaal) en samenwerkingsverbanden. De KOV treedt tevens op als spreekbuis namens ondernemend Katwijk, waarbij het gemeenschappelijk belang wordt behartigd.

De KOV stimuleert en initieert initiatieven zodat de mogelijkheden benut, of juist gecreëerd, worden om de economie van Katwijk (en omstreken) bloeiend te houden. Daarbij houdt zij oog voor het welzijn van (ondernemend) Katwijk.

Bedrijventerreinen, infrastructuur en bereikbaarheid van Katwijk, de arbeidsmarkt, de veranderende detailhandel, de aansluiting bedrijfsleven/onderwijs, zijn zomaar enkele onderwerpen die volop de aandacht hebben en projectmatig worden op- en aangepakt.

 

icon bouw klik www kovkatwijk.nl  icon bouw klik facebook KOV  icon bouw klik twitter KOV  icon bouw klik linkedin KOV

 

Contact

Katwijkse Ondernemersvereniging

Kerkstraat 11
2231 CX Rijnsburg
Tel: 071-4031319
E-mail: info @ kovkatwijk.nl

logo Alkemade Villabouwers  logo-bakels-ouwerkerk-klik-bouwpartner  logo vanberkelaannemers bouwklik bouwpartner  logo bouwschilder partner bouw klik  logo-coare-realisatie-bouwklik-bouwpartner.jpg  logo coenhagedoorn bouwklik bouwpartner  logo-dehardeleerschool-bouwklik.jpg  logo engelsverbiest bouw klik bouwpartner  bouw-klik-partnerprofiel-vanderhulst-bouwbedrijf.jpg  logo-bouw-klikt-partner-bouw-klik  logo company2wear bouw klik partner  logo dendubbeldenbv bouwklik  logo deraadbouw bouwklik bouwpartner  logo-vanduijvenbodebouw-bouwklik-bouwpartner.jpg  logo-dupire-bouw-klik-bouwpartner  logo g3 label goed groen groei katwijk bouwklik 2019  logo-gtc-gevel-totaal-concept-bouw-klik-bouwpartner.jpg  logo-hc-groep-bouw-klik-bouwpartner  logo-hbbouw-klik-bouwpartner  logo heembouw bouwklik bouwpartner  logo horsmanco bouwklik bouwpartner  bouwklik-logo-intriplo-400.jpg  logo bouw klik jobsupport  logo-jurriens-west-partner-bouw-klik  logo kbm katwijksebouwmaatschappij bouw klik bouwpartner  logo kov katwijkseondernemersvereniging bouwklik  logo lechateauvloeren bouw klik partner  logo-bouwklik-logistiek-400-200.jpg  logo mastermate partner bouw klik  logo meerburg bouwpartner bouw klik  logo mol bedrijfenfinancien partner bouwklik  logo-natuurcentrum-katwijk-bouwklik.jpg  logo-nicos-fietsen-partner-bouw-klik  logo-niersman-bouw-klik-bouwpartner  noordbikers logo bouwklik sponsor  logo ondb ondernemers duinenbollenstreek bouwklik  logo openvoor50plus bouw klik  logo-ouwehandbouw-bouw-klik-bouwpartner  logo ploegkozijnen bouw klik bouwpartner  logo plugdesign webdesign partner bouwklik  logo schotte bouw klik bouwpartner  bouwklik-spark-mvo.jpg  logo sterksteschakel bouwklik 2019 nominee  logo-stichting-juul-bouwklik.jpg  logo-prinsesmaximacentrum-bouwklik.jpg  logo-bouwklik-talent-400-200.jpg  logo-tetteroo-bouw-projectontwikkeling-bouwklik.jpg  logo toyota louwman noordwijk bouwklik  tourdebouw-400-200.jpg  logo uwv netwerk bouw klik   logo vanderwielbouw bouw klik bouwpartner  logo-vanrhijnbouw-bouw-klik-bouwpartner  logo-van-waning-klik-bouwpartner  logo-vcanederland-partner-bouw-klik-groot  logo verbij bouw klik bouwpartner  logo-vergeerbouw-bouw-klik-bouwpartner.jpg  logo bouwklik bouwpartner verschoor  logo-wassenaarsebouwmaatschappij-bouwklik-bouwpartner.jpg  logo weboma bouw klik bouwpartner  logo-welzijnskwartier-bouw-klik  logo-werkprofs-bouw-klik  aanmelden partner bouw klik  logo zelfstandigenbouw partner bouw klik  sbb-logo.png  bouwklik bouwinderegio partner